De Hout legt het uitHuidige lettergrootte:Klik op een afbeelding op deze pagina om deze in het originele formaat te bekijken. Er wordt dan een nieuw tabblad geopend.


Huidige weercondities

De tekst van de huidige weercondities wordt gegenereerd door een algoritme op basis van de gemeten weerdata.

Er wordt gekeken naar de gevoelstemperatuur om te bepalen of het bijvoorbeeld koud is. Of het zonnig is, of de mate van bewolking, wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid licht die op dat moment wordt gemeten. 's Nachts zal daarom niet worden weergegeven of het helder is of bewolkt.

Of het regent wordt bepaald door te kijken of er regen is gemeten, en hoe lang dat geleden is. De windkracht en richting worden door php-code uit getallen omgezet naar leesbare tekst.

De getoonde huidige weercondities kunnen helaas niet zo nauwkeurig worden gedaan als een mens dat kan, maar de tekst komt over het algemeen aardig overeen met de werkelijkheid.
Er moet worden opgemerkt dat bij zonnig weer ongeveer na 14:00 uur minder zonlicht wordt gemeten. Dat komt door bladeren en takken van bomen. Er wordt dan ten onrechte weergegeven dat het bewolkt is.

Windschaal van Beaufort

De schaal van Beaufort wordt gebruikt om de snelheid van de wind aan te duiden. De schaal werd in 1805 opgesteld door de Ier Francis Beaufort. Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind. De windkracht volgens Beaufort wordt bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten. Maar voor wat betreft de benaming 'storm' is bij het KNMI het gemiddelde over 1 uur bepalend.

Kracht Benaming Windgemiddelde snelheid over 10 minuten (km/u) Windgemiddelde snelheid over 10 minuten (m/s) Uitwerking boven land en bij mens
0 stil 0 - 1 0 - 0,2 rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1 zwak 1 - 5 0,3 - 1,5 windrichting goed af te leiden uit rookpluimen
2 zwak 6 - 11 1,6 - 3,3 wind merkbaar in gezicht
3 matig 12 - 19 3,4 - 5,4 stof waait op
4 matig 20 - 28 5,5 - 7,9 haar in de war, kleding flappert
5 vrij krachtig 29 - 38 8,0 - 10,7 opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen en vuilcontainers waaien om
6 krachtig 39 - 49 10,8 - 13,8 paraplu's met moeite vast te houden
7 hard 50 - 61 13,9 - 17,1 lastig tegen de wind in te lopen of fietsen
8 stormachtig 62 - 74 17,2 - 20,7 voortbewegen zeer moeilijk
9 storm 75 - 88 20,8 - 24,4 schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om
10 zware storm 8 9 - 102 24,5 - 28,4 grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om
11 zeer zware storm 103 - 117 28,5 - 32,6 enorme schade aan bossen
12 orkaan >117 >32,6 verwoestingen


Sir Francis Beaufort

De Ierse schout-bij-nacht Sir Francis Beaufort (1774-1857) is bekend om zijn windschaal. Het had weinig gescheeld of de windschaal had niet bestaan. In 1795 was Beaufort als jonge officier bijna verdronken in de haven van Portsmouth. De bijna-dood ervaring daagde hem uit tot zijn latere prestaties, waaronder de uitwerking van de windschaal.

Beaufort bedacht de schaal in 1805. Hij baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind. Beaufort was de eerste die orde in de chaos bracht. Tot rond 1840 hanteerden zeelieden hun eigen aanduidingen voor de windkracht. Deze werden van vader op zoon overgeleverd.

Bekendheid windschaal

Tussen 1831 en 1835 werd de Beaufort-windschaal officieel gebruikt tijdens de Beagle-expeditie. De schaal was verplicht sinds 1838 op all Captains and Commanding Officers of Her Majesty's Ships and Vessels. In de jaren veertig van de negentiende eeuw kreeg Beaufort bekendheid met zijn windschaal. Het duurde nog tot 1873 voor die internationaal aanvaard werd. Beaufort heeft dat zelf niet meer meegemaakt en geen weet gehad van het belang van zijn vondst.

Wind boven zee en boven land

Tegenwoordig is de schaal van Beaufort een uitgebreide 13-delige schaal met de gevolgen van wind op zee en boven land. Rond 1900 beschreef admiraal William Peterson de gevolgen van de wind boven zee. Bijvoorbeeld korte kleine golven bij een zwakke wind van windkracht 2, hoge golven met zware schuimstrepen bij storm, windkracht negen en een lucht vol schuim en verwaaid zeewater bij orkaankracht 12.

In 1906 werd vastgesteld bij welke gemiddelde windsnelheid (gemiddeld over 10 minuten) de twaalf zeetoestandsklassen behoren. Later zijn beschrijvingen toegevoegd van de gevolgen van de wind boven land. Zo kennen we tegenwoordig de schaal van Beaufort als een windschaal die aangeeft dat bij windkracht 5 bebladerde takken zwaaien en bij windkracht 8 twijgjes afbreken en lopen lastig is. Bij windkracht 10, een zware storm, worden bomen ontworteld en kracht 11, een zeer zware storm, leidt tot zware schade in steden en bossen.

Biologische windschalen

Tegenwoordig bestaan er ook biologische windschalen voor de invloed van de wind op dieren en planten, uitgewerkt door de Engelse bioloog Lyall Watson. Bij windstilte bijvoorbeeld zijn alle vogels in de weer. Bij windkracht 9 wagen alleen zwaluwen en eenden zich in de lucht en blijven insecten aan de grond. Vanaf windkracht 10 blijven alle vogels aan de grond.

Zambretti voorspelling:

Deze voorspelling is gebaseerd op de Zambretti Forecaster. Dat is een weer voorspellend instrument dat in combinatie met een barometer wordt gebruikt. Het interpreteert de aflezing van een barometer naar één voorspelling uit een grote selectie van mogelijke uitkomsten, waarbij rekening wordt gehouden met variabele factoren. Deze factoren omvatten windrichting, een stijgende, dalende of stabiele barometer, en het seizoen.

Negretti en Zambra waren wetenschappelijke instrumentenmakers, bekend om hun barometers. De Forecaster werd geproduceerd in 1915 als een draagbare voorspeller die minimale instrumentatie vereiste, een eenvoudige barometer en een observatie van de windrichting, en gemakkelijk te berekenen was. Het werd geproduceerd als een kleine schijfcalculator gemaakt van overlappende schijven van ivorine, een vroege vorm van plastic. Ondanks zijn eenvoud behaalde het een nauwkeurigheid van 90% voor 12-uursvoorspellingen. Het originele Zambretti-algoritme is sindsdien geïmplementeerd in verschillende elektronische en softwarematige voorspellers, zoals bijvoorbeeld de weersoftware van Weerstation De Hout. (bron: Wikipedia)